Náš tým


Warning: Illegal string offset 'align' in /www/doc/www.akkn.cz/www/wp-content/themes/rttheme13/functions/rt_shortcodes.php on line 959

Mgr. Tomáš Kaplan je advokátem od 11.10.2001. Zapsán je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 09160. Působí také jako správce konkursní podstaty jmenovaný Městským soudem v Praze.
Studium
Mgr. Tomáš Kaplan absolvoval v letech 1991 – 1997 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Jazykové znalosti
Mgr. Tomáš Kaplan hovoří anglickým a německým jazykem.
Právní praxe

 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl
  pozice – partner 2007 – dosud
 • Samostatná advokátní praxe
  pozice – advokát 2001 – 2007
 • Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři
  pozice – advokátní koncipient 2000-2001
 • Advokátní kancelář JUDr. Olgy Preclíkové
  pozice – advokátní koncipient 1997 – 2000
 • Advokátní kancelář Dietz & Partners, Rechtsanwälte, Bad Hersfeld
  pozice – studijni pobyt 1997

Právní specializace
Ve své advokátní praxi se Mgr. Tomáš Kaplan zaměřuje zejména na:

 • právní vztahy k nemovitostem
 • zdravotní právo
 • insolvenční právo
 • stavební právo
 • vymáhání pohledávek

Mgr. Lukáš Nohejl je advokátem od 1.1.2003. Zapsán je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 09656.
Studium
Mgr. Lukáš Nohejl absolvoval v letech 1993 -1999 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1994 a 1998 absolvoval několikaměsíční pracovní pobyty v USA za účelem zdokonalení anglického jazyka
Jazykové znalosti
Mgr. Lukáš Nohejl ovládá plynně jazyk anglický, dále na velmi dobré úrovni jazyk německý, španělský a ruský. Během svého působení v uvedených advokátních kancelářích orientovaných převážně na zahraniční klientelu a během své advokátní praxe získal zkušenosti s poskytováním právní pomoci zejména v anglickém a německém jazyce.
Právní praxe

 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl
  pozice – partner 2007 – dosud
 • Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři
  pozice – advokátní koncipient 1999 – 2002
  partner 2003 – 2007

Právní specializace
Ve své advokátní praxi se Mgr. Lukáš Nohejl zaměřuje zejména na:

 • právo obchodních společností
 • fúze a akvizice
 • právo cenných papírů
 • právo v oblasti vodovodů a kanalizací
 • veřejné zakázky a koncese
 • právní vztahy v oblasti nemovitostí

Tým

Níže je uveden náš celý tým včetně profesních informací. Podrobné informace se zobrazí po kliknutí na jméno.

Mgr. Ladislav Baše

Mgr. Ladislav Baše je advokátem od 18.4.2008. Zapsán je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 12052.
Studium
Mgr. Ladislav Baše absolvoval v letech 1998 – 2003 Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni a v roce 2001 – 2002 studijní pobyt na Aristetolově univerzitě v Soluni.
Právní praxe

 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl 09/2007 – dosud
 • Advokátní kancelář v Hradci Králové 03/2005 – 08/2007

Právní specializace
Ve své advokátní praxi se Mgr. Ladislav Baše zaměřuje zejména na:

 • veřejné zakázky a koncese
 • právo v oblasti vodovodů a kanalizací
 • pracovní právo
 • právní vztahy v oblasti nemovitostí
 • rodinné právo

Jazykové znalosti
Mgr. Ladislav Baše ovládá jazyk anglický a německý. Během svého působení ve výše uvedených advokátních kancelářích orientovaných převážně na zahraniční klientelu a během své advokátní praxe získal zkušenosti s poskytováním právní pomoci zejména v anglickém  jazyce.

Mgr. Kateřina Kociánová

Mgr. Kateřina Kociánová je advokátkou od 1.5.2010. Zapsána je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 13193.
Studium
Mgr. Kateřina Kociánová absolvovala v letech 2001 – 2006 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl 05/2010 – dosud
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl
  pozice – advokátní koncipient 07/2007 – 04/2010
 • Advokátní kancelář Balcar, Polanský a spol.
  pozice – advokátní koncipient 03/2007 – 06/2007
 • Advokátní kancelář v Praze
  pozice – advokátní koncipient 12/2006 – 02/2007

Právní specializace
Ve své advokátní praxi se Mgr. Kateřina Kociánová zaměřuje zejména na:

 • obchodní právo
 • právo k nemovitostem
 • pracovní právo
 • soudní a rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek
 • zadávání veřejných zakázek

Jazykové znalosti
Mgr. Kateřina Kociánová ovládá jazyk anglický a částečně jazyk německý. Během svého působení ve výše uvedených advokátních kancelářích orientovaných jak na českou tak zahraniční klientelu a během své advokátní praxe získala zkušenosti s poskytováním právní pomoci v anglickém jazyce.

Mgr. Helena Hejsková

Mgr. Helena Hejsková je je advokátkou od 1.11.2011. Zapsána je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 13965.
Studium
Mgr. Helena Hejsková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v letech 2003 – 2008.
Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl 11/2011 – dosud
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl 07/2008 – 11/2011

Právní specializace
Ve své advokátní praxi se Mgr. Helena Hejsková zaměřuje zejména na:

 • obchodní právo
 • rodinné právo
 • občanské právo
 • trestní právo
 • insolvenční právo
 • bytové právo

Jazykové znalosti
Mgr. Helena Hejsková ovládá jazyk anglický a německý.

Mgr. Tereza Synáčková

Mgr. Tereza Synáčková je advokátkou od 1. 11. 2013. Zapsána je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 15234.
Studium
Mgr. Tereza Synáčková absolvovala v letech 2003-2009 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl 11/2013 – dosud
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl – pozice advokátní koncipient 10/2010 – 10/2013
 • Advokátní kancelář Mgr. Evy Bogarové – pozice advokátní koncipient 03/2009 – 04/2010

Právní specializace
Ve své advokátní praxi se Mgr. Tereza Synáčková zaměřuje zejména na:

 • korporátní právo
 • pracovní právo
 • občanské právo
 • právo duševního vlastnictví

Jazykové znalosti
Mgr. Tereza Synáčková ovládá jazyk anglický a částečně jazyk francouzský.

Mgr. Michal Holeček

Mgr. Michal Holeček je advokátem od 1.4.2015. Zapsán je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 16162.
Studium
Mgr. Michal Holeček absolvoval v letech 2006 – 2011 Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni.
Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl –  pozice advokátní koncipient 09/2011 – 03/2015
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl – praxe při studiu 04/2007 – 08/2011

Právní specializace
Ve své advokátní praxi se Mgr. Michal Holeček zaměřuje zejména na:

 • právo obchodních korporací
 • fúze a akvizice
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • medicínské právo
 • vymáhání pohledávek, výkon rozhodnutí, exekuce, insolvenční právo
 • právo v oblasti vodovodů a kanalizací

Jazykové znalosti
Mgr. Michal Holeček ovládá jazyk anglický.

JUDr. Jitka Oliberiusová


JUDr. Jitka Oliberiusová je advokátkou od 1. 2. 2016. Zapsána je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 16750.
Studium
JUDr. Jitka Oliberiusová absolvovala v letech 2007 – 2012 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala v letech 2009 a 2010 stáž u Obvodního soudu pro Prahu 1 a u Obvodního soudu pro Prahu 10.
Rigorózní zkoušku složila a titul JUDr. získala v roce 2016 na katedře trestního práva  Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl 2/2016 – dosud
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, pozice advokátní koncipient 02/2014 – 1/2016
 • Advokátní kancelář Mgr. Pavla Fraňka, pozice advokátní koncipient 11/2012 – 02/2014
 • Advokátní kancelář Mgr. Pavla Fraňka, právní asistent 10/2010 – 11/2012
 • Advokátní kancelář MAŠEK advokáti s.r.o., právní asistent 09/2007 – 10/2010

Právní specializace
Ve své advokátní praxi  se JUDr. Jitka Oliberiusová zaměřuje zejména na:

 • trestní právo
 • občanské právo
 • pracovní právo
 • soudní a rozhodčí řízení
 • zadávání veřejných zakázek

 

Mgr. Alžběta Sojková

Mgr. Alžběta Sojková je advokátkou od 7.4.2016. Zapsána je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 16915.
Studium
Mgr. Alžběta Sojková absolvovala v letech 2007 – 2012 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl 4/2016 – dosud
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, pozice advokátní koncipient 09/2014 – 04/2016
 • Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána, pozice advokátní koncipient 12/2012 – 09/2014
 • Advokátní kancelář Máchal & Bobek, právní asistent 04/2009 – 07/2012

Právní specializace
Ve své advokátní praxi  se Mgr. Alžběta Sojková zaměřuje zejména na:

 • občanské právo
 • rodinné právo
 • právo k nemovitostem
 • trestní právo
 • soudní a rozhodčí řízení

Jazykové znalosti
Mgr. Alžběta Sojková ovládá anglický jazyk.

Mgr. Michal Holan

Mgr. Michal Holan je advokátem od 19. 8. 2009. Zapsán je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 12781.
Studium
Mgr. Michal Holan absolvoval v letech 2000 – 2006 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Právní praxe

 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl 04/2016 – dosud
 • Spolupracující advokát Advokátní kanceláře Pečený, Fučík, Langer 08/2009 – 04/2016
 • Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, pozice advokátní koncipient 02/2008 – 07/2009
 • Advokátní kancelář JUDr. Jany Svatoňové, pozice advokátní koncipient 05/2006 – 02/2008

Právní specializace
Ve své advokátní praxi se Mgr. Michal Holan zaměřuje zejména na:

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • právo k nemovitostem
 • pracovní právo
 • soudní a rozhodčí řízení
 • vymáhání pohledávek

Jazykové znalosti
Mgr. Michal Holan ovládá anglický jazyk.

Mgr. Barbora Fučíková


Mgr. Barbora Fučíková je advokátem od 1. 4. 2017. Zapsána je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 17438.
Studium
Mgr. Barbora Fučíková absolvovala v letech 2007 – 2013 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2010 – 2011 absolvovala zahraniční studijní pobyt na Université Libre de Bruxelles v Belgickém království. Koncipientskou praxi vykonala v letech 2013 – 2017 v advokátní kanceláři Kaplan & Nohejl.
Právní praxe

 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, pozice spolupracující advokát 4/2017 – doposud
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, pozice advokátní koncipient 11/2013 – 3/2017
 • Advokátní kancelář Mgr. Miroslava Krutiny, pozice právní asistent 2011 – 10/2013

Právní specializace
Ve své praxi advokátního koncipienta se Mgr. Barbora Fučíková zaměřuje zejména na:

 • obchodní právo a právo obchodních společností
 • občanské právo
 • správní právo
 • rodinné právo
 • právo v oblasti nemovitostí

Jazykové znalosti
Mgr. Barbora Fučíková ovládá jazyk anglický a jazyk francouzský.

Mgr. Veronika Václavíková

Mgr. Veronika Václavíková je advokátním koncipientem od 10.3.2017. Zapsána je v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 42289.
Studium
Mgr. Veronika Václavíková absolvovala v letech 2011 – 2017 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Právní praxe

 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, pozice advokátní koncipient 03/2017 – dosud
 • Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, pozice právní asistent 10/2016 – 2/2017

Právní specializace
Ve své praxi advokátního koncipienta se Mgr. Veronika Václavíková zaměřuje zejména na:

 • rodinné právo
 • občanské právo
 • mezinárodní právo soukromé

Jazykové znalosti
Mgr. Veronika Václavíková ovládá jazyk německý a anglický.